name

喷油空压机无油空压机后期处理设备制氮/制氧

  • name
  • name
  • name
  • name
  • name

阿特拉斯G(2-90KW)喷油螺杆空气压缩机

流量 FAD (l/s): 7.8 - 247 l/s
流量 FAD: 0.26- 14.82 m³/min
工作压力: 8.5- 10.5 bar(e)
电机功率: 2 - 90 kW
品牌: 阿特拉斯·科普柯
服务热线:13896052138
添加微信qrc
产品介绍客户案例授权证书

1 (1)

1 (2)

1 (3)

1 (4)

1 (5)

1 (6)

1 (7)

1 (8)