name

喷油空压机无油空压机后期处理设备制氮/制氧

  • name
  • name
  • name
  • name
  • name

阿特拉斯GA (30 - 90KW)喷油螺杆空气压机

流量 FAD (l/s): 68 - 240 l/s
流量 FAD: 4.06- 17.00 m³/min
工作压力: 7.5- 10.5 bar(e)
电机功率:30 - 90 kW
品牌: 阿特拉斯·科普柯
服务热线:13896052138
添加微信qrc
产品介绍客户案例授权证书

1 (1)

1 (2)

1 (3)

1 (4)

1 (5)

1 (6)

1 (7)

1 (8)